بازدید مسئولین کارشناسی بهداشت اداره

مسئولین محترم کارشناسی بهداشت سرکار خانم سوقندی و همکار محترمشان از اداره آموزش و پرورش شهرستان روز دوشنبه مورخ12 اسفند99 از محیط آموزشگاه جهت بررسی رعایت اصول بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و توصیه های ایمنی بازدید کردند.در این بازدید، مدیریت محترم دبستان سرکار خانم نیکفرد، مربی محترم بهداشت سرکار خانم خودی و سایر همکاران ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در خصوص مقابله با کرونا و رعایت اصول کامل بهداشتی داشتند . مسئولین محترم اداره از تلاش های کادر دبستان در این رابطه تقدیر و تشکر نمودند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20