برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای همزمان با دومین جام ورزشی سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی

آلبوم تصاویر سال ۱۳۹۹
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20