برگزاری زیارت عاشورا توسط همکاران در اربعین حسینی بارعایت دستورالعمل های بهداشتی وفاصله اجتماعی

آلبوم تصاویر سال ۱۳۹۹
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20