برگزاری آزمون تبار

در روز یکشنبه 24 اردیبهشت ماه 1402 آزمون تبار در سه پایه اول ، دوم ، سوم برگزار شد.

این آزمون ها نوعی ارزشیابی برای کمک به بهبود یادگیری دانش آموزان هستند و اطلاعات به دست آمده از این نوع آزمون ها توسط معلمان جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و تفسیر می گردد. برگزاری این آزمون با نظارت کادر آموزشگاه و نیز معاونت آموزشی موسسه امام حسین(علیه السلام) جناب آقای سلیمی نسب انجام شد.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 5.8/20