برگزاری روز ایمنی و آتش نشانی

در زندگی ما انسانهایی وجود دارند که با فدا کردن جان و آسایش خود، امنیت را به زندگی همنوعانشان می بخشند تا امنیت کامل به زندگی آن ها هدیه دهند 7مهرماه 1401 روز آتش نشانی مبارک باد.

این انسان های فداکار آتش نشانانی هستند که برای بارها حماسه آفرینی کرده و از خود گذشتگی های بسیار تاریخی از خود به جای گذاشته اند.چه خوب است که به بهانه هفتم مهرماه که به عنوان روز آتش نشانی و ایمنی نامگذاری شده است از انسان های فداکار زندگیمان تقدیر و تشکر کنیم،در پایان جهت یادبود هدایایی به آتش نشانان تقدیم شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20