برگزاری روز آتش نشانی و ایمنی

آلبوم تصاویر سال ۱۴۰۰

برگزاری روز آتش نشانی 7مهرماه 1400 و آشنایی دانش آموزان با تجهیزات آتش نشانی

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20