جشن نیکوکاری

آلبوم تصاویر سال ۱۳۹۹

جشن نیکوکاری جمع آموری هدایای نقدی و غیر نقدی خیرین- (دبیرخانه جشن تکلیف سطح شهرستان).

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20