جلسه شورای معلمین ومدرسه با محوریت قرآن با حضور معاونت پرورشی وتقدیر وتشکر از معلمین توسط مدیریت دبستان و درختکاری

آلبوم تصاویر سال ۱۳۹۹
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20